Skolų išieškojimas Spausdinti Email
  • Skolų išieškojimas
    • - Prevencinės priemonės
    • - Ikiteisminis išieškojimas
    • - Teisminis išieškojimas

Prevencinės priemonės

Specialus spaudas.
Siūlome  prevencinę priemonę - specialų mūsų spaudą ant sąskaitų bei kitokių klientams pateikiamų įmonės dokumentų, kuris įspėja Jūsų klientus, jog apmokėjimas yra prižiūrimas ir susidarius įsiskolinimui gali būti pasitelkta kvalifikuota UAB “Skolų išieška” komandos pagalba. Tai atkreipia Jūsų kliento dėmesį ir skatina atsakingesnį jo požiūrį į prisiimtus įsipareigojimus.
Specialus spaudas padeda išvegti “blogų” skolų susidarymo.


Kai skolininkai tampa našta, gali padėti skolų išieškojimas

 

Ikiteisminis išieškojimas

Pasirašius skolų išieškojimo sutartį, užpildomas skolos užsakymo lapas, surenkama informacija apie skolininko finansinę padėtį ir pagal Jūsų poreikius parenkami galimi skolos išieškojimo variantai.
Susisiekę su Jūsų skolininku, mandagiai primename apie susidariusį įsiskolinimą, išsiaiškiname vėlavimo mokėti priežastis, aptariame skolos grąžinimo variantus.
Laikomės įkyraus skatinimo politikos.
Piktnaudžiaujant ar vengiant derybų, skolininkas raginamas griežčiau. Rašomi griežtesnio tono laiškai, skolininkas perspėjamas apie kitas teisines priemones skolai išieškoti.


Teisminis išieškojimas

Susipažinus su Jūsų pateiktu įsiskolinimu, įvertinamas fakto sudėtingumas, surenkami visi reikalingi dokumentai, ir parengiamas pareiškimas teismo įsakymui gauti ar ieškininis pareiškimas dėl skolos priteisimo.
Esant kliento pageidavimui, galime kelti bankroto bylą.
Teismui išdavus vykdomuosius dokumentus, juos galime pateikti antstoliui, kontroliuoti priverstinio skolos išieškojimo vykdymą.